NAJEM/WYNAJEM

  1. Poszukiwanie najemcy/mieszkania/domu zgodnie z oczekiwaniami
  2. Obecność podczas zawierania umowy najmu
  3. Wsparcie podczas podpisywanie protokołu zdawczo-odbiorczego